Православен Курс

Курс 2015-2016 г.

Българска православна църква

Средно и Западноевропейска епархия на БПЦ

 

Православна енория „Св. Йоан Рилски Чудотворец“

гр. Лондон, Обединено Кралство

Християнски библейски курс

Свещено Писание: смисъл, съдържание, анализ

Провеждане на занятията:

два пъти в месеца от 12.30 до 14.00 ч.


Дати на провеждане на занятията


    2015 г.
8, 22 ноември и 6, 13 декември.

    2016 г.
17, 31 януари; 14, 28 февруари; 13, 27 март; 10, 24 април; 8, 22 май; 5, 19 юни.

    Общо: 16 занятия.

Тематичен план

 

Тема 1.

Смисъл на Свещеното Писание.

1. Свещеното Писание като Слово Божие.
2. Свещеното Писание като Откровение Божие.
3. Свещено Писание и Свещено Предание.
4. Единство и многообразие на Свещеното Писание.

Тема 2.

Книги на Свещеното Писание.

1. Православната библия.
2. Книгите в православната библия.
    Православна библия, Синодално издателство: названия на книгите и страници.
3. Брой на главите във всяка книга на библията.
4. Книги на Свещеното Писание в другите християнски общности.
    а) В римокатолицизма.
    б) В протестантизма и англиканската църква.
5. Разпределение на книгите на библията според съдържанието им.
6. Четене на Словото Божие.


Тема 3.

Старозаветното Петокнижие.

1. Петокнижието като свещена книга на юдаизма и християнството.
2. Характер на Петокнижието.
3. Главни теми на Петокнижието.
4. По-важни особености на Петокнижието.

Тема 4.

Нов Завет.

1. Смисъл на Новия завет
2. Евангелия и послания
3. Деяния на светите апостоли.
4. Откровение на ев. Йоан Богослов.

Тема 5.

„Синоптичните“ евангелия.

1. „Синоптичният въпрос“.
2. Евангелие според ев. Матей: характер, кратко тълкувание, значение.
3. Евангелие според ев. Марк: характер, кратко тълкувание, значение.
4. Евангелие според ев. Лука: характер, кратко тълкувание, значение.

Тема 6.

Евангелие според ев. Йоан.

1. Характер на евангелието.
2. Кратко съдържание на евангелието по теми.
3. Значение на евангелието.

Тема 7.

Книга „Деяния на светите апостоли“.

1. Особености на книгата.
2. Кратко съдържание на книга Деяния по теми.
3. Значение на книга Деяния.

Тема 8.

Съборни новозаветни послания.

1. Послание на ап. Яков: характер, кратко съдържание по теми, значение.
2. Послания на ап. Петър: характер, кратко съдържание по теми, значение.
3. Послания на ев. Йоан: характер, кратко съдържание по теми, значение.
4. Послание на ап. Юда: характер, кратко съдържание по теми, значение.

Тема 9.

Послания на ап. Павел. Послание до римляни.

1. Кратък преглед на посланията на ап. Повел.
2. Характер на посланието до римляни.
3. Кратко съдържание на посланието по теми.
4. Значение на посланието.

Тема 10.

Послания до коринтяни (1-во и 2-ро).

1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 11.

Послания до галатяни, ефесяни, филипяни и колосяни.

1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 12.

Послания до солуняни (1-во и 2-ро) и до Тимотей (1-во и 2-ро).

1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 13.

Послания до Тит и Филимон.

1. Характер на посланията.
2. Кратко съдържание на посланията по теми.
3. Значение на посланията.

Тема 14.

Послание до евреите.

1. Характер на посланието.
2. Кратко съдържание на посланието по теми.
3. Значение на посланието.

Тема 15.

Книга „Откровение“ на ев. Йоан Богослов.

1. Характер на книга Откровение.
2. Кратко съдържание на книга Откровение по теми.
3. Смисъл на книга Откровение.

Тема 16.

Новозаветни теми в книгите на Стария Завет.

1. Новият завет като продължение и утвърждаване на Откровението, открито в Стария Завет
2. Теми от Новия завет и новозаветни истини, потвърдени в старозаветните книги.
3. Цитати на Христовите думи от евангелията в старозаветните книги.

Курс 2014-2015 - натисни тук.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.